user_mobilelogo

Beste leden van Ondernemend Grootegast,

Vanuit de ondernemersvereniging OG roepen we op om de lokale ondernemers vooral te blijven ondersteunen in deze tijd. Onder het mom van “wees loyaal, koop lokaal”. Benadrukt is de mogelijkheid om bij veel bedrijven ofwel online te bestellen, ofwel te laten bezorgen. Een eerste stap om inwoners aan te moedigen zoveel als mogelijk lokaal in te kopen, ook als men de deur niet uit kan of wil.

 

“Wees loyaal, koop lokaal” willen we dan ook vaker uit gaan dragen. Om zo specifiek mogelijk te kunnen zijn ontvangen we van iedereen (die dat wil uiteraard) graag zsm informatie over:

eventueel aangepaste openingstijden, mogelijkheden online/telefonisch bestellen (+hoe), mogelijkheid bezorgen, voorkeur hoe klant contact op kan nemen met vragen, plus info die specifiek voor jouw bedrijf relevant is in deze situatie.

 

Wij zullen er vanuit OG, naast jullie eigen activiteiten, in de off- en online media aandacht aan besteden. Om op onze eigen Facebook pagina een goede campagne neer te kunnen zetten zullen we daarom in eerste instantie de mogelijkheid om zelf berichten te plaatsen intrekken, zodat we meer kunnen sturen op een gelijke en doeltreffende campagne. We zouden natuurlijk wel graag jullie berichten willen blijven ontvangen, zodat we ze binnen de campagne kunnen blijven plaatsen!

Daarnaast kunnen wij ons voorstellen dat er behoefte bestaat aan het bundelen van krachten. In welke vorm is uiteraard afhankelijk van waar de behoefte onder de leden ligt.

 

Heb je een behoefte, een vraag, een idee… laat het ons weten! We zullen als bestuur alles verzamelen, inventariseren, waar nodig ondernemers met elkaar in contact brengen, acties versnellen en indien nodig in eerste instantie een coördinerende rol spelen bij initiatieven die meer vergen.


Voor nu, blijf vooral gezond en kop d’r veur!

Het Bestuur

Info op deze pagina's handelt grotendeels over (financiëel) ondersteunende overheidsmaatregelen ivm Corona, tbv werkgevens/detailhandel.

 • Alle artikelen hebben een datum-laatst bijgewerkt
 • en zijn gesorteerd op datum-laatst bijgewerkt (meest recent staat boven aan)!
 • Er zijn meerdere (!) pagina's met berichten
 • Informatie op deze pagina's wordt indien nodig dagelijks bijgewerkt

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Dat is nodig, omdat steeds meer zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven langzaam en soms deels weer opstarten, terwijl anderen nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten.

De kabinetsondersteuning is daarom meer gericht en heeft gewijzigde voorwaarden. Doel is zoveel mogelijk behoud van banen. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/nieuws/2020/05/20/coronavirus-verlenging-en-uitbreiding-noodpakket-banen-en-economie

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen

Uitvoering van de Tozo(2) loopt via de gemeenten.

 • is: bijzondere bijstand
 • digitaal formulier, downloaden bij gemeente, uploaden naar gemeente
 • invullen 'naar waarheid'
 • afhandeling: < 4 weken
 • terugwerkende kracht tot 01-03-2020
 • regeling loopt tot 31 mei 2020, zonder partnertoets;
  wordt verlengd tot 31 augustus 2020 met partnertoets
 • uitkering is: 'gift'
 • urencriterium (mbt zelfstandigenaftrek, 1225 uur/afgelopen jaar)
 • max €1500/mnd, alleenstaanden: €1050/mnd

U kunt terecht bij uw woongemeente. Waarschijnlijk komt er informatie hierover op de website van de woongemeente.

Bekijk details van Tozo: link door naar

KHN (Koninklijke Horeca Nederland) heeft voor haar leden een Protocol Heropening Horeca gemaakt met kort samengevat richtlijnen hoe om te gaan met de 1,5 meter-regels in hun bedrijf.

Dit Protocol Heropening Horeca vind je hier (25-05-2020, pdf)

Samengevat - de coronamaatregelen afgesproken met de Rijksoverheid, gelden van heropening op Tweede Pinksterdag (1 juni 2020).

Binnen in restaurant en (eet)café

 • Reserveren is verplicht
  Voor restaurants en (eet)cafés is reserveren verplicht als je naar binnen wilt.
 • Mag je aan één tafel zitten op minder dan 1,5 meter van elkaar?
  - 2 mensen: Ja
  - 3 of meer mensen uit één huishouden: Ja
  - 3 of meer mensen uit verschillende huishoudens: Nee
 • Mensen aan verschillende tafels moeten altijd 1,5 meter uit elkaar zitten
 • Er geldt (binnen) een max. van 30 gasten
 • Aan de bar gelden dezelfde regels als aan de tafels.

Buiten op het terras

 • Vanuit Overheid/KHN-protocol geldt op terrassen geen reserverings-verplichting, maar mogelijk hanteren individuele bedrijven zelf een reservering voor terrassen (!)
 • Gelden dezelfde afstandsregels als binnen,
 • Er geldt geen max. regel van 30-tal gasten.
 • Op het terras mag je alleen zitten, niet staan.

Verder.....:

 • Aankomst, controlegesprek en handen wassen
  Iedereen moet handen wassen bij aankomst. De ondernemer zorgt voor handgel of water en zeep.
  Bij aankomst vraagt het personeel of je klachten hebt.
  Zo ja, dan ben je niet welkom.
  Ben je met 3 of meer personen?
  Dan vraagt het personeel of je één huishouden vormt
 • Bediening
  Na het controlegesprek mag de bediening binnen 1,5 meter van de tafels komen om bestellingen op te nemen, te serveren en af te ruimen. .
 • Handhaving
  De ondernemer zorgt dat klanten de regels naleven. Doet een klant dat niet dan, spreekt het personeel de klant aan.
  Indien nodig krijg de klant het verzoek te vertrekken.
  Helpt dat niet dan wordt de politie gebeld.
 • Bij vertrek
  Betaal bij voorkeur contactloos. Zodra je weg bent moet het personeel de tafels, de stoelen en de menukaarten grondig reinigen.
 • Zorgen over de werkbaarheid
  Horecazaken maken zich zorgen over de werkbaarheid van de maatregelen; mogen niet proefdraaien voor 1 juni.

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB wordt via RVO opengesteld. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus.

Bij andere vragen over corona kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/noodpakket of op de website van de Kamer van Koophandel: KvK.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800-2117.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/nieuws/2020/05/20/coronavirus-verlenging-en-uitbreiding-noodpakket-banen-en-economie

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken.

In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/nieuws/2020/05/20/coronavirus-verlenging-en-uitbreiding-noodpakket-banen-en-economie